Kreipkitės! +37067777050

Keičiasi nelaimingų atsitikimų darbe įmokų tarifai

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2018 metų rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinti valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai 2018 metais.

1. Keičiasi „Sodros“ įmokų tarifas terminuotoms sutartims (tarifas mažėja 0,2 proc.)

Draudėjų bendrasis pensijų, ligos, motinystės, nedarbo socialinio draudimo įmokų tarifas išlieka tas pats – 27,3 procento, tačiau atskiros jo dedamosios keičiasi.

Nuo 2018-01-01 nedarbo socialiniam draudimui skiriama 1,4 procento (buvo 1,6 procento), o terminuotoms darbo sutartims – 2,8 procento (buvo 3,2 procento).

Taigi, už darbuotojus, dirbančius pagal terminuotą darbo sutartį, „Sodros“ įmoka mažėja 0,2 procento (kadangi vietoje papildomų 1,6 proc., dabar reikės pridėti 1,4 proc.).

Suskaičiuokime visą draudėjo „Sodros“ įmoką:

Draudėjų bendrasis VSD tarifas – 27,3 %
Nelaimingų atsitikimų darbe I grupė – 0,18  %
Sveikatos draudimas (PSD) – 3 %
Garantinis fondas (GF) – 0,2 %
Ilgalaikio darbo išmokų fondas (IDIF) – 0,5 %
Visa draudėjo „Sodros“ įmoka (Bendrasis VSD + Nelaimingų I grupė + PSD + GF + IDIF) – 31,18 proc (nesikeičia).

Jei darbuotojas dirba pagal terminuotą sutartį, tuomet prisidės 1,4 proc (anksčiau reikėjo pridėti 1,6 proc.). Taigi, nuo 2018-01-01 draudėjo „Sodros“ įmoka už darbuotojus pagal terminuotas sutartis – 32,58 (buvo 32,78) procento.

Biudžetinės įstaigos nemoka GF ir IDIF, todėl joms draudėjo „Sodros“ įmoka (Bendrasis VSD + Nelaimingų I grupė + PSD) – 30,48 proc (nesikeičia), o draudėjo, biudžetinės įstaigos, „Sodros“ įmoka už darbuotojus pagal terminuotas sutartis nuo 2018-01-01 – 31,88 (buvo 32,08) procento.

Pažymėtina, kad nuo 2018-01-01 padidintas nedarbo draudimo įmokos tarifas netaikomas asmenims, dirbantiems pagal terminuotas laikinojo darbo, pameistrystės, projektinio darbo, darbo vietos dalijimosi, darbo keliems darbdaviams ir sezoninio darbo sutartis.

2. Keičiasi II nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupei priskirtų draudėjų įmokos tarifas

Nuo 2018-01-01 patvirtinti tokie nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms priskirtų draudėjų mokamos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifai:

1) I grupė – 0,18 procento;
2) II grupė – 0,39 0,43 procento;
3) III grupė – 0,9 procento;
4) IV grupė – 1,8 procento.

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2018 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas
(2017-12-12 Nr. XIII-869, TAR 2017-12-20, kodas 2017-20569, įsigalioja 2018-01-01)

Pasidalinti
Close Menu